2017 Hazardous & Electronic Waste Days

Social Media Icons

A A A

2017 Hazardous Waste DaysHazardous and electronic waste

Saturday, May 6, 2017 -
8:00am to 3:00pm
Saturday, May 27, 2017 -
8:00am to 3:00pm
Saturday, June 24, 2017 -
8:00am to 3:00pm
Wednesday, July 26, 2017 -
4:00pm to 8:00pm
Saturday, September 9, 2017 -
8:00am to 3:00pm
Saturday, September 30, 2017 -
8:00am to 3:00pm
Saturday, October 28, 2017 -
8:00am to 3:00pm